logo

Великий канон Андрея Критского (с переводом на русский язык), читаемый в четверг первой седмицы Великого поста

ЧЕТВЕРГ.

Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского
читает Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл

Песнь 1

Ирмос: Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, даждь ми сле́зы умиле́ния.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, согреши́х Ти, очи́сти мя, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд, нося́ моя́ дея́ния, словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния, но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя, Всеси́льне.

Покая́ния вре́мя, прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бен, даждь ми сле́зы умиле́ния.

Бога́тство душе́вное ижди́в грехо́м, пуст есмь доброде́телей благочести́вых, гла́дствуя же зову́: ми́лости пода́телю, Го́споди, спаси́ мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, к Сему́ приступи́ла еси́, сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Слава, Троичен: Пресу́щественная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бна, даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, Наде́ждо и Предста́тельство Тебе́ пою́щих, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, ма́нну одожди́вый и во́ду из ка́мене источи́вый дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Му́жа уби́х, глаго́лет, в я́зву мне, и ю́ношу в струп, Ламе́х рыда́я вопия́ше; ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши плоть, и ум оскверни́вши.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, и утвержде́ние водрузи́ти твои́ми похотьми́, а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́, и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, ду́шу я́ко му́жа, ум я́ко ю́ношу, я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь от Го́спода огнь иногда́, на беззако́ние гне́вающее соже́г содо́мляны, ты же огнь вжегла́ еси́ гее́нский, в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся, се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ ду́шу и те́ло, се стру́пи, гное́ния, омраче́ния, вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Просте́рла еси́ ру́це твои́ к ще́дрому Бо́гу, Мари́е, в бе́здне зол погружа́емая, и я́коже Петру́ человеколю́бно, ру́ку Боже́ственную простре́, твое́ обраще́ние вся́чески Иски́й.

Слава, Троичен: Безнача́льная, Несозда́нная Тро́ице, Неразде́льная Еди́нице, ка́ющася мя приими́, согреши́вша спаси́. Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, но пощади́, и изба́ви мя о́гненнаго осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, и приста́нище су́щих в бу́ри, Ми́лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, уми́лостиви и мне моли́твами Твои́ми.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу разуме́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую от земли́ к небесе́м, почто́ не име́ла еси́ восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия, и царя́ уедине́на, Христо́во подо́бие, в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, пре́жде да́же не прии́мет коне́ц жития́ торжество́, пре́жде да́же дверь не заключи́т черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, возврати́вшися вспять: о́браз да устраши́т тя содо́мский, горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Моле́ния, Влады́ко, Тебе́ пою́щих не отве́ржи, но уще́дри Человеколю́бче, и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Слава, Троичен: Тро́ице Про́стая, Несозда́нная, Безнача́льное Естество́, в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тно Сы́на, в ле́то, Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ еси́, стра́нное чу́до, пребы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, и испо́лнено боле́зней и лука́вства, но в покая́нии мя приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, многоиме́нный челове́к и пра́ведный бога́тством кипя́ и ста́ды, внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства, обнища́в, лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он, и непоро́чен па́че всех, и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти, ты же грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что сотвори́ши, а́ще чесо́му о недове́домых случи́тся наити́ тебе́?

Высокоглаго́лив ны́не есмь, жесто́к же и се́рдцем, вотще́ и всу́е, да не с фарисе́ем осу́диши мя, па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми, еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, вем, Ще́дре, но в покая́нии мя приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, но в покая́нии мя приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, преслу́шах писа́ние Твое́ Законополо́жника, но в покая́нии мя приими́, и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се, Сам мя уще́дри.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, неодержи́ма была́ еси́, но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, а́нгельское естество́, Мари́е, удиви́вши.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко Единоца́рственное и Сопресто́льное, вопию́ Ти песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва: Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, прииди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, да тя испра́вит, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́жду, жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, и ви́жду Тя, у́мна Све́та преве́чна.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, Дре́ву возжеле́вши поклони́тися Живо́тному, сподо́билася еси́ жела́ния, сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шния сла́вы.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, Свят, Свят, Свят еси́ О́тче, Сы́не и Ду́ше, Про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, Бог созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли живо́т мой.

Аз есмь, Спа́се, ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Твой о́браз.

Воста́ни и побори́, я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, и Гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы, при́сно побежда́ющи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Да страсте́й пла́мень угаси́ши, слез ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Мари́е, душе́ю распаля́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мне, твоему́ рабу́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, кра́йним на земли́ житие́м, ма́ти. Те́мже тебе́ пою́щим, страсте́й изба́витися моли́твами твои́ми, моли́ся.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь Про́ста, Неразде́льна, разде́льна Ли́чне, и Еди́ница есмь естество́м соедине́на, Оте́ц глаго́лет, Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, воображе́нна по нам: Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Го́споди, поми́луй (трижды)Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися: воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам; но не преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же.

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, те́мже, я́ко Езеки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, приложи́тися мне ле́том живота́. Но кий Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, а́ще не всех Бог?

Припа́даю Ти, и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́: согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, и безако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́, но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, и воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Твой и растли́х за́поведь Твою́, вся помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, но уще́дрив возда́ждь ми, я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему, Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т Дави́д по ми́лости Твое́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, ну́жно стужа́ющих, и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго, но даждь ны́не по́мощь от ско́рби и мне, рабу́ твоему́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, Его́же ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная, моли́ ны́не Христа́ о рабе́х: я́ко да ми́лостив быв всем нам, ми́рное состоя́ние да́рует почита́ющим Его́.

Слава, Троичен: Тро́ице Про́стая, Неразде́льная, Единосу́щная, и Естество́ Еди́но, Све́тове и Свет, и Свя́та Три, и Еди́но Свя́то пое́тся Бог Тро́ица; но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, душе́, всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, я́ко неразлу́чныя Тро́ицы породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ нам су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу, я́ко ми́ро истощава́я на главу́, зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́, и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согреши́ Тебе́, но оба́че приими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, стра́хом ка́ющася, и любо́вию зову́ща: согреши́х Тебе́ еди́ному, поми́луй мя, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ние, и взыщи́ я́ко Па́стырь поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́, Судие́, ся́деши, я́ко Благоутро́бен, и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се, о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́щей, всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши, от омраче́ния страсте́й разреши́. Те́мже вше́дши в духо́вную благода́ть, просвети́, Мари́е, тя ве́рно восхваля́ющия.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну, ма́ти, Зоси́ма, а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасом весь исполня́шеся, Христа́ поя́ во ве́ки.

Слава, Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве, Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй, Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся. Те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Умилосе́рдися, спаси́ мя, Сы́не Дави́дов, поми́луй, бесну́ющияся сло́вом исцели́вый, глас же благоутро́бный я́ко разбо́йнику мне рцы: ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́, егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, разбо́йник Богосло́вяше Тя, о́ба бо на кресте́ сви́сяста, но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя Бо́га, и мне отве́рзи дверь сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся, распина́ема Тя ви́дящи, го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, и земля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́шеся, и соомрача́шеся свет во дни, зря Тебе́, Иису́се, пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, и́бо кре́пость моя́ во мне оскуде́, се́рдце мне да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же духо́вную, да сия́ Тебе́ принесу́, я́ко прия́тную же́ртву, Еди́не Спа́се.

Судие́ мой, и Ве́дче мой, хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы, суди́ти ми́ру всему́, ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, пощади́ и уще́дри мя, Иису́се, па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́ла еси́ всех стра́нным житие́м твои́м, а́нгелов чи́ны, и челове́ков собо́ры, невеще́ственно пожи́вши, и естество́ преше́дши: и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Мари́е, Иорда́н прешла́ еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Уми́лостиви Созда́теля о хва́лящих тя, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ний и скорбе́й о́крест напа́дающих: да изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно просла́вльшаго тя Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннейший, па́стырю Кри́тский, не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, да изба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по Существу́, я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая, в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пленя́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.